Padelregler

Sammanfattning av regler för spelet.

 • På en vanlig plan (10x20m) spelar man alltid dubbel
 • Poängräkningen är samma som i tennis
 • Linjerna på planen används endast vid serve
 • Serve ska slås underhands och studsa i motspelarnas serveruta
 • Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är den felaktig
 • Man har två servar på sig
 • Om bollen går direkt i motspelarnas vägg så räknas den som ute. Innan bollen tar i motspelarens vägg så måste den studsa i marken.
 • Man får spela volley (inte på serve), halvvolley eller låta bollen studsa på glas/gallervägg.
 • Man får även slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till motspelarnas planhalva
 • Man får inte slå bollen i gallret på sin egen sida
 • Reglerna i padel är i många fall likt tennisens regler men det finns några undantag, exempelvis regler angående väggarna.
Regler: Padel