Spelet

Information om själva spelet, poängräkning och hur man förlorar bollen i padel.

Padel: Spelet

Spelet

Under spelets gång får bollen endast studsa en gång på egen sida. Bollen får endast slås av en spelare, innan den går över till andra sidan. En spelare får antingen slå bollen direkt på volley, efter studs i mark eller låta bollen studsa i marken och vägg innan slaget.

Tänk på att bollen endast får studsa en gång i marken.

Serve

För att börja spelet behöver görs en serve. En serve i padel ska alltid slås underifrån och bollen ska slås i, eller under, midjehöjd. När man slår serven ska man vara placerad bakom servelinjen – den bakre linjen.  Istället för att kasta upp bollen, som man gör i tennis, ska man i padel studsa bollen i marken. Studsen ska vara bakom egen servruta samt mellan mittlinjen och sidoväggen.

Serven spelas diagonalt över till motståndaren sida, studsen måste träffa först i motståndarnas serveruta. Efter studs får den ha väggkontakt med plexiglaset på motståndarens långsida och kortsida. Motståndaren får returnera bollen antingen innan eller efter väggkontakt, men tänk på att den endast får studsa en gång i marken.

Om bollen slås direkt i vägg eller nät så är servefel. Bollen får inte heller ha kontakt med gallret efter studs. Precis som i tennis får man två servemöjligheter. Om bollen vid serve har kontakt med nätet innan den går in ska den slås om.

Väggarna

Glasväggarna är en del av spelet men det finns regler för hur de får användas. När man tar emot en boll så kan man låta den studsa upp i glasväggen efter att den studsat på marken, bollen är då fortfarande levande.

Man kan även använda sin egen glasvägg för att slå tillbaka bollen, det kan vara användbart om man hamnar i en trängd situation. Gallret får bollen endast studsa upp på när man ska ta emot en boll. Bollen är då levande om den först studsar i marken och sen upp på gallret (detta gäller ej på serve).

Om man slår bollen i gallret på sin egen sida så förlorar man bollen. På sin egen sida är regeln att man endast får använda sig av glasväggen.

Om en boll går direkt i motståndarens galler/glas, dvs inte studsar i marken först, så räknas bollen som ute.

Poängräkning

Poängen i padel räknas precis som i tennis. Man spelar bäst av 3 eller 5 set och i varje set gäller det att vinna 6 game.

I ett game räknar man poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Om båda lagen har fått 40 var så kallas det för “deuce” (även kallat “lika”). Nästa par som då vinner bollen har “fördel”, om de även vinner den bollen blir det gem. Om paret som har fördel förlorar bollen blir det deuce igen, game blir det när ett par vunnit två bollar i rad.

Det första paret som vinner totalt 6 gem vinner ett “set”, för att vinna ett set måste paret leda med minst 2 gem. Detta är precis som i tennis. Om paren skulle hamna på 5 gem vardera (draw) spelas två ytterligare gem. Om det även skulle bli lika (6-6) efter dessa två ytterligare set, kommer det behöva avgöras i ett “tiebreak”.

I ett tiebreak så spelas det först till 7 vunna poäng, även här måste man vinna med minst två poäng.

Padel: Spelet
Padel (eller padeltennis)

Man förlorar bollen i padel

  • Om bollen studsar två gånger på egen sida
  • Om bollen slås i vägg innan golvkontakt
  • Om bollen går i nät på egen sida
  • Om man gör ett dubbelslag
  • Om bollen träffar dig eller din medspelare
  • Om man gör två servefel
  • Om man slår bollen innan den går över nätet
  • Om man rör nätet med kroppen eller med sitt rack.
  • Denna sammanställning ger dig som nybörjare en tillräcklig bra inblick i spelets regler för att kunna börja spela.